การกำหนดขอบเขตของกลยุทธ์ระดับบริษัท

บริษัทต่างๆจำเป็นต้องมีการคิดกลยุทธ์ต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด หรือผู้ใช้งานอยู่เสมอธุรกิจเหล่านี้จะเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กร ที่กำหนดขอบเขตในการทำงานไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือรูปแบบองค์กร ในส่วนของบุคลากรเองก็ตามจะมีส่วนสำคัญในการช่วยให้องค์กรเหล่านี้พัฒนาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แล้วการกำหนดจุดกลยุทธ์ในการทำบริษัทเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อผู้บริหารหรือแม้แต่จะเป็นหน่วยงานทีมงานต่างๆที่เข้ามาร่วมกัน 

ในองค์กรเหล่านี้เองจะทำให้ตลอดจนบริษัทมีการพัฒนาหรือขยายศักยภาพในการทำงาน เพิ่มเติมในส่วนของบริษัทจะทำให้ผลิตภัณฑ์ตรงต่อความต้องการไม่ว่าจะเป็นทางด้านผู้บริโภค หรือตอบสนองความต้องการของในตัวบริษัทเองที่จะผลิตสินค้าและกำหนดขอบเขต การสร้างกลยุทธ์จึงเป็นส่วนสำคัญมากว่าจะกำหนดทิศทางในทิศทางไหนให้องค์กรเดินไปในทางนั้น ความสัมพันธ์ต่างๆขององค์กรก็ต้องมีการกำหนดขอบเขตเช่นเดียวกันเหล่านี้เองจึงเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการกำหนดกลยุทธ์ในการทำงานเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างลื่นไหลและมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา 

บางบริษัทที่มีการขยายตัวของธุรกิจเพิ่มมากขึ้นกระจายสู่ธุรกิจระดับเล็กหรือกระจายให้ขยายตัวมากขึ้น ส่วนสำคัญคือการวางกลยุทธ์ต่างๆที่ช่วยให้สร้างความได้เปรียบให้กับบริษัทนั้น บริษัทที่มองทิศทางแล้วว่าในอนาคตจะมีโอกาสในการเติบโตจะช่วยให้นักลงทุนมีการนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบหรือเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจให้เพิ่มการกระจายธุรกิจหรือการเพิ่มทุนในแต่ละสาขา การบริหารการจัดการจะต้องมีหลักเกณฑ์ในการบริหารที่ชัดเจน ในส่วนเหล่านี้จะต้องมีทีมงานที่ช่วยรวบรวมข้อมูลหรืองานวิจัยต่างๆเข้ามาวิเคราะห์ในส่วนของกลยุทธ์ 

การกำหนดกลยุทธ์และขอบเขตในการทำงานจะทำให้องค์กรกำหนดทิศทางอย่างเหมาะสม ว่าควรดำเนินกิจกรรมไปต่อหรือควรลดสัดส่วนในการทำธุรกิจในสวน ตลอดจนความสัมพันธ์ของธุรกิจคู่ค้าเองก็ตาม พี่จะมีผลต่อสายงานผลิตหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำอยู่ ในกลุ่มของลูกค้าก็มีส่วนเพิ่มให้ช่วยในการดำเนินธุรกิจหรือออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพราะได้ตัวนี้เอง ลูกค้าจะเป็นคนที่บอกจุดมุ่งหมายและความต้องการของตัวลูกค้าเองเพื่อช่วยให้ปัญหาในการทำงานลดน้อยลง หรือลดความเสี่ยงในการทำงานลง

การดำเนินทิศทางที่ผิดจะทำให้ในส่วนนี้บริษัทอาจเกิดความเสียหาย จึงจำเป็นต้องมีการคิดวิเคราะห์หากลยุทธ์ต่างๆในการทำงานหาจุดมุ่งหมายในองค์กรนั้น แล้วสร้างกลยุทธ์ของบริษัทที่เกี่ยวกับสายงานผลิตหรือสายการทำงานบริษัทที่เพิ่มขยายทุนอยู่ตลอดเวลา และกระจายความเสี่ยงของบริษัทไปในส่วนต่างๆหามุมมองหรือทิศทางใหม่ๆอยู่เสมอ

นี่เองจึงเป็นข้อสำคัญว่าทำไมบริษัทต่างๆ จำเป็นต้องมีการคิดค้นหรือสร้างแผนงานต่างๆตามข้อมูลที่ได้ศึกษาและหาคำตอบเพื่อกระจายความเสี่ยงและพัฒนาบริษัทอย่างมีความมั่นคงและสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน แล้วตัวบุคลากรในบริษัทเองเพื่อการเจริญเติบโตของบริษัท

การทำธุรกิจออนไลน์

การทำธุรกิจออนไลน์คือการทำงานผ่านคอมพิวเตอร์

โดยจะติดต่อกันได้ตามช่องทางที่เราโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ไปเช่น เฟสบุ๊ค  ไอจีหรือเว็บไซต์ส่วนตัว ส่วนใหญ่ก็จะทำผ่านช่องทางนี้กันสำหรับนักธุรกิจออนไลน์ แถมยังทำงานกันเป็นระบบตั้งเรื่องการวางแผนหรือการคิดผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะนำมาขายให้สาวนักช็อปออนไลน์อย่างแรกเลยเราควรศึกษาทางด้านสินค้าและบริการที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้กันเราจะได้เจาะกลุ่มเป้าหมายถูกและถ้าประสบความสำเร็จผู้คนที่ชอบใช้บริการสินค้าออนไลน์ก็จะสามารถเห็นสินค้าหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์ของเราเมื่ออยู่ในสายตาแล้ว

เราก็ต้องพัฒนาระบบการทำงานให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะจะได้มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการจะได้เกิดความประทับใจในสินค้าของเราและถ้ายอดขายหรือกำไรดีเราก็สามารถขยายธุรกิจให้เป็นวงกว้างได้โดยการคิดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาให้ลูกค้าได้เกิดความแปลกใหม่ในการมาใช้บริการสินค้าของเรา

นอกจากนี้เราไปสามารถต่อยอดทางตลาดโลกได้และหาเครือข่ายของเราเองและในปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาททางโลกในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นเราจึงต้องคิดค้นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่เพื่อให้ทันยุคสมัยและต้องพัฒนาระบบเครือข่ายของเราให้ตามทันเทคโนโลยีด้วยเราจะได้เจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคตอาจจะมีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่นิยมในตลาดโลกบ้างนั่นถือว่าประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจออนไลน์เพียงผ่านคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวเลยการทำธุรกิจออนไลน์เหมือนจะยาก

แต่ถ้าหากคุณมีความตั้งใจที่จะทำจริงๆการวางแผนการทำงานของคุณถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆว่าจะได้กำไรหรือขาดทุนถ้าผลิตสินค้าชิ้นนี้ออกไปให้มองไปถึงในอนาคตและวิเคราะห์สิ่งที่คุณจะนำมาขายว่าตอบโจทย์คนในยุคปัจจุบันนี้ไหมเหมือนเป็นการเจาะกลุ่มเป้าหมายคนที่นิยมสินค้าแบบที่คุณจะผลิตออกมาแต่การทำธุรกิจออนไลน์แบบนี้ก็สะดวกสบายอย่างมากทั้งให้บริการและผู้ใช้บริการทำได้ง่ายๆ

เพียงแค่คุณมีโทรศัพท์มือถือก็สามารถรู้ข่าวสารข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเราแล้วทุกคนสามารถช็อปได้ง่ายๆเพียงแค่กดปลายนิ้วแถมยังมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านคุณอีกด้วยในโลกปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็สะดวกสบายต่อการดำลงชีวิตไปหมดซะทุกอย่างแต่จะให้ดีกว่านี้คุณควรสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ตัวเองด้วยเพียงแค่มีคอมพิวเตอร์หนึ่งตัวกับเงินลงทุนหนึ่งก้อนคุณก็สามารเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ได้แล้วไม่มีอะไรง่ายไปกว่านี้และถ้าหากคุณมีการวางแผนที่ดีการนำเสนอสินค้าของคุณอาจจะเป็นเป้าหมายของผู้ที่ชอบใช้บริการก็ได้

การศึกษาปริญญาตรีกับอัตราการว่างงาน

ทำไมในปัจจุบันนักศึกษาที่จบมาในปริญญาตรีจึงสามารถหางานได้ไม่เท่าที่ควรหรือว่าได้เงินเดือนไม่เท่ากับที่คาดหวังไว้ด้วยปกติแล้วมีคนจบอย่างน้อย 1 ปีมากกว่า 50,000 7 หมื่นคน

แต่อัตราส่วนนี้ลดลงเรื่อยๆนั่นเป็นผลมาจากการเกิดในปี 40 มีการเกิดที่น้อยลงเนื่องจากวิกฤตการณ์ต่างๆคนจึงมีอัตราส่วนที่น้อยลงหลายคนเคยบอกว่าถ้าอยากหางานดีๆหรือว่าอยากทำงานที่ประสบความสำเร็จควรจะเรียนให้สูงๆและขั้นต่ำของการที่เขาบอกอย่างนั้นก็คือการจบปริญญาตรีปริญญาตรีถือว่าเป็นระดับที่เป็นพื้นฐานของการศึกษาในปัจจุบันเพราะว่าถ้าหากคุณต้องการทำในสายงานต่างๆการศึกษาในรั้วมหาลัยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆและในปัจจุบันยังมีการผลักดันของมหาลัยให้ไปศึกษาในสถานที่ทำงานจริงนั่นก็คือคอร์สฝึกอบรมโดยการหาประสบการณ์จริงจากงานมีมหาลัยบ้างมหาลัยเปิดวิชาเรียนที่ต้องไปศึกษาในสถานที่ทำงาน

หรือสถานที่ประกอบการต่างๆเพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้ว่าชีวิตการทำงานหรือว่าสายงานนี้เหมาะสมสำหรับที่ต้องการทำงานในอนาคตหรือไม่หากมีความไม่ถูกใจหรือว่าไม่ชอบก็สามารถเปลี่ยนสายการเรียนได้จะทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการเรียน 4 ปีและจบออกมาในสายงานที่ตัวเองไม่ชอบแต่ในบางมหาลัยยังไม่มีการปรับใช้นี้เข้าไปอย่างแพร่หลายจึงทำให้นักศึกษาบางคนจบมาแล้วเลือกทำงานไม่ตรงสายอีกหนึ่งอย่าง

ที่เป็นปัจจัยอย่างมากในการกระจุกตัวของงานงานส่วนใหญ่ถูกเข้าไปรวมกันในกรุงเทพฯเป็นเมืองที่มีการทำงานหรือรายได้สูงที่สุดจึงทำให้นักศึกษาที่จบมามีความสนใจเข้าไปหางานในที่นั่นเป็นอย่างมากและบางคนก็ไม่สามารถหางานได้เพราะว่าในแต่ละปีมีอัตราการจ้างงานที่น้อยลงแต่ว่ามีคนที่จบมาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำไมนักศึกษาที่จบปริญญาตรีถึงปีละ 5-7 หมื่นคนตกงานอยู่เสมอ

และยังมีกลุ่มที่ตกค้างอีกมากมายที่ยังคอยหางานบางคนจบมาแล้วมากกว่า 2-3 ปียังไม่สามารถหางานทำได้จึงต้องไปทำงานพาร์ทไทม์เพื่อรอเวลาสมัครงานอย่างไรก็ตามหากคุณเลือกสายงานที่มีความถนัดของตัวเองและเรียนจนจบออกมาได้มีศักยภาพมากพอบริษัทต่างๆก็พร้อมที่จะรับเข้าไปทำงานแต่หากคุณเรียนจบมาแบบไม่มีศักยภาพหรือไม่พร้อมในการทำงานน่าจะทำให้การหางานของคุณมีความยากขึ้นไปอีกทางออกของการไม่อยากตกงานก็คือการฝึกงานการฝึกงานคือการที่บริษัทนั้นนำคุณไปทดลองทำงานก่อนหากบริษัทเห็นว่าสามารถทำงานได้หรือว่ามีศักยภาพมากพอก็จะปรับเงินเดือนขึ้นหรือเปลี่ยนตำแหน่งให้คุณ ทั้งหมดที่พูดมานี่คือสาเหตุว่าทำไมคนถึงตกงานเป็นจำนวนมาก

การจัดการข้อมูลจากฟอร์มทางด้านเซิร์ฟเวอร์ โดย PHP

โดยปกติแล้วข้อมูลที่รับผ่านแบบฟอร์มที่ถูกต้องมานั้น จะต้องถูกส่งไปประมวลผลด้วย PHP อีกทีที่เซิร์ฟเวอร์ เพื่อผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ดังนั้นแล้วเราต้องเขียนโค้ดในการรันข้อมูลจากฟอร์มหน้าเบราว์เซอร์ส่งไปประมวลผลแบบ PHP อีกครั้ง ซึ่งเราต้องใช้ property “method” ในการดูว่าข้อมูลที่ส่งมานั้นเป็นแบบใด เพื่อนำไปประมวลผลได้ถูกต้อง โดย method หลักๆ จะมี “POST” และ “GET” ดังรายละเอียดนี้

การอ่านข้อมูลที่ส่งมาด้วย method “GET”

ถ้าข้อมูลที่ส่งมานั้นเป็นเมธอด “GET” เราจะอ่านข้อมูลด้านเซิฟเวอร์ด้วยตัวแปร $_GET ซึ่งเขียนดังนี้ $_GET[‘name’] โดยที่ ‘name’ คือชื่ออินพุด หรือ property/attribute ของอินพุตที่เราต้องการอ่านข้อมูล เช่น หากในฟอร์มนั้นๆเรากำหนดชื่อ input เป็น “Keyword” การอ่านข้อมูลก็ต้องไป get keyword ดังนี้ $_GET[‘Keyword’]; อย่างไรก็ตามหากเราลืม หรือในฟอร์มไม่มีการระบุ method เอาไว้ ตัวเบราเซอร์จะเลือก method GET ไว้ให้อัตโนมัติ เป็นค่าดีฟอลต์

การอ่านข้อมูลที่ส่งเป็น method “POST”

หากข้อมูลที่ส่งเข้ามานั้นเป็น POST เราจะอ่านข้อมูลทางด้านเซิฟเวอร์ด้วย $_POST ในรูปแบบ $_POST[‘ชื่ออินพุด’] เหมือนๆกันกับ GET เช่น หากเป็นอินพุด “login” ก็จะอ่านโดย $_POST[‘login’]; แบบนี้

อย่างไรก็ดี ในบางครั้งเราอาจจะไม่รู้ว่า method ที่ส่งข้อมูลมานั้นเป็น method ใด รวมไปถึงเป็นการทำงานแบบไดนามิกที่ไม่อาจกำหนด method ล่วงหน้าได้ว่าจะส่งข้อมูลแบบ method ใดมา จึงต้องมีตัวแปรช่วยในการเช็ค ตรวจสอบเมธอด ดังนี้

$method = $_SERVER[‘REQUEST_METHOD’];

if($method == “GET”) {

$x = $_GET[‘x’];

} else if ($method == “POST”){

$x = $_POST[‘x’];

}

การอ่านข้อมูลจากอินพุตชนิดข้อความ

อินพุตประเภทข้อความมีหลากหลายแบบ เช่น text, password, textarea, hidden เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็น input ที่สำคัญ การอ่านข้อมูลจากอินพุตเหล่านี้ จะอ่านจาก $_GET หรือ $_POST ตามแต่ method ที่ได้รับเข้ามา และจะได้ผลลัพธ์เป็นข้อมูลที่ใส่ลงไปใน input โดยหากเป็น hidden ก็จะเป็นข้อมูลที่เรากำหนดให้แก่ property value แทน

ตัวอย่าง

code ใน form แสดงผลฝั่ง browser

<input type=”text” name=”login” />

<input type=”password” name=”pswd” />

<textarea name=”msg” cols=”30″ rows=”2″></textarea>

<input type=”hidden” name=”code” value=”123″ />

ทีนี้ฝั่งเซิฟเวอร์ก็จะอ่านข้อมูลเป็นอย่างไร เรามาดูกัน หากสมมุติว่าเป็นการส่งข้อมูลด้วย method POST

$login = $_POST[‘login’];

$password = $_POST[‘pswd’];

$password_memo = $_POST[‘msg’];

$code = $_POST[‘code’];

การปรับตัวของการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ในปัจจุบันมีอาชีพมากมายเกิดขึ้นอีก 1 อาชีพที่เป็นอาชีพเก่าแก่นะ

ก็คืออาชีพขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สำหรับการซ่อมการเสริมหรือการพัฒนาให้อุปกรณ์นั้นมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นเรากำลังพูดถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นแหล่งรวมขายมากที่สุดนั่นก็คือสถานที่เซียร์รังสิตเป็นสถานที่ที่รวมอุปกรณ์ต่างๆหรือพ่อค้าแม่ค้ามากมายในสถานที่นี้มีการปรับตัว

อย่างต่อเนื่องเริ่มแรกสถานที่นี้เป็นเพียงที่รับซ่อมและพัฒนาประกอบอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องคอมหรือเครื่องเสียงต่างๆแต่ในปัจจุบันมีการแข่งขันมากมายและคนไม่ค่อยเข้ามาดูในสถานที่จริงจึงมีความเงียบเหงาเป็นอย่างมากและมีการปรับตัวของผู้ที่ให้บริการมากมายมีการส่งออนไลน์หรือว่าจะเป็นการรับประกอบคอมพิวเตอร์

ที่มีราคาค่อนข้างถูกเพราะว่าเป็นแหล่งที่ขายอุปกรณ์ในการค้าส่งอยู่แล้วทั้งนี้ความสามารถในการแข่งขันของเซียร์รังสิตในสมัยก่อนมีค่อนข้างสูงเพราะว่าไม่ว่าใครที่ต้องการหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สักเครื่องหรือต้องการสร้างคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเอง

จะต้องหนีไม่พ้นของสถานที่นั้นก็คือเซียร์รังสิตและ pantip pantip ก็ถือว่าเป็นสถานที่ขายใหญ่อีกเช่นเดียวกันเพราะว่ามีพ่อค้าแม่ค้ามากมายหรือว่าแม้แต่จะเป็นร้านเก่าแก่ก็อยู่จนถึงปัจจุบันนี้ในปัจจุบันมีการขายอุปกรณ์อย่างสำเร็จมากมายมีการรับทำคอมแบบออนไลน์สามารถดูสเปคได้แล้วก็เลือกว่าอยากได้ประกรเท่าไหร่ด้วยงบประมาณเท่าไหร่สมมุติว่าคุณต้องการเล่นเกมสัก 1 เกมคุณมีเงินเพียง 10,000 บาท

ในปัจจุบันก็สามารถทำให้คุณมีคอมพิวเตอร์ที่สามารถเล่นเกมได้ด้วยงบประมาณเท่านี้ทั้งที่อยากย้อนกลับไปประมาณ 4-5 ปีค่ะคุณอยากจะเล่นเกมสัก 1 เกมคุณอาจจะต้องเสียเงิน 1 เครื่องโดยประมาณก็คือ 20000 ขึ้นไป 200 บาทเป็นเงินที่เยอะมากแต่เมื่อเทียบกับปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วในสมัยก่อนถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากๆในปัจจุบันก็มีการลดราคาลงอย่างต่อเนื่อง

เพราะมีการแข่งขันกันทางด้านราคาของตลาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นตลาดมือหนึ่งหรือมือสองก็สามารถสั่งหรือว่าจัดหาได้ร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เหล่านี้มีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพราะว่าคนไม่ค่อยมาเดินหาซื้อของอีกต่อไปแล้วรายได้ที่เคยได้เดือนละหลักแสนก็กลายเป็นหลักหมื่นหรือบางครั้งอาจจะทำให้ผู้ขายหลายคนถึงกับขาดทุนไปเลยก็ได้อย่างไร

ก็ตามมีร้านค้าเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็น Advice jib ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เล่นต้องการหาซื้อเพราะในปัจจุบันเพียงแค่คุณซื้ออุปกรณ์จากทางร้านนั้นๆเขาก็จะทำการประกอบคอมให้คุณไปได้  free ย้อนกลับไปสมัยก่อนการประกอบคอมจะมีค่าบริการตั้งแต่ประมาณ 300 บาทถึง 500 บาท

บางคนจึงเลือกศึกษาเองหรือว่าจะกลับมาประกอบที่บ้านเองเพราะว่าหากคุณประกอบคอมพิวเตอร์ขึ้นมา 1 เครื่องคุณมีความรู้มากพอคอมพิวเตอร์โดยปกติจะใช้ได้ประมาณ 5 ปีแต่ถ้าคุณมีความศึกษาเกี่ยวกับทางนี้คุณก็สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์และยืดอายุการใช้งานของคอมพิวเตอร์คุณไปได้อีกอาจจะ 2-3 ปีเพียงแค่เปลี่ยนอุปกรณ์ 2 3 ชิ้นเพิ่มเงินอีกไม่กี่บาทเองทำให้มีความพยายามอย่างมากของพ่อค้าแม่ค้าหลายคนหรือผู้ประกอบการในการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

ปลูกต้นไม้อะไรดีให้มีกินตลอดไป

ปลูกต้นไม้อะไรดี – ให้มีกินตลอดไป

ใครที่เป็นเศรษฐีที่ดิน มีที่ทิ้งว่างๆไว้หลายสิบไร่ ไม่รู้จะเอาไปใช้ทำประโยชน์อะไรดี จะปล่อยไว้รกร้างก็กระไรอยู่ อยากจะหันมาพัฒนาที่ดินให้มีประโยชน์แต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อน วันนี้มีธุรกิจดีๆที่จะทำให้ที่ดินของคุณกลายเป็นขุมทองคำที่จะทำเงินหลักล้านให้กับคุณ

ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจสามารถสร้างเงินให้คุณได้ภายในระยะเวลาไม่กี่ปี คุณรู้หรือไม่ ต้นไม้เศรษฐกิจเหล่านี้ถือเป็นการลงทุนในระยะยาวและสามารถนำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้อีกด้วย

ยิ่งปลูกต้นไม้ยืนต้นแล้วด้วย ยิ่งใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโตที่ยาวนานยิ่งถือเป็นการลงทุนในระยะยาวเปรียบได้กับการออมเงินในธนาคารที่รอกินดอกเบี้ย 

ปัจจุบันได้มีการแบ่งประเภทพันธุ์ไม้ที่สามารถนำมาเป็นต้นไม้เศรษฐกิจได้อยู่ประมาณ 4กลุ่มซึ่งจะใช้เกณฑ์ในการแบ่งคือ อัตราการเจริญเติบโตของพันธุ์ที่นำมาปลูก มูลค่าของเนื้อไม้ รวมไปถึงรอบระยะเวลาที่จะตัด

กลุ่มที่ 1 พวกยูคาลิปตัส สัตตบรรณ กระถินเทพา เป็นต้น พันธุ์ไม้เหล่านี้จะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ตัดได้บ่อยครั้งแต่มูลค่าของเนื้อไม้จะไม่สูงมากนัก 

กลุ่มที่2 พวกยางนา ประดู่ สะตอ เป็นต้น พันธุ์ไม้เหล่านี้โตได้ในระดับปานกลางไม่ช้าไม่เร็ว รอบตัดยาว มูลค่าของเนื้อไม้ค่อนข้างสูง

กลุ่มที่3 พวกสัก พืชชนิดนี้โตระดับปานกลาง รอบตัดยาว มูลค่าของตัวมันค่อนข้างสูง เห็นได้จากความนิยมนำไปสร้างเป็นบ้านเรือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านทรงไทยยิ่งเป็นที่นิยม ต้นสักไม่ได้นำไปสร้างบ้านเพียงอย่างเดียว ยังนำไปทำเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงประดับในบ้านหรูหราเทียบค่าได้กับเครื่องตกแต่งของชาวยุโรปเลยก็ว่าได้

กลุ่มสุดท้ายคือ พวกพะยูง ชิงชัน จัทร์หอม เป็นต้น พันธุ์ไม้เหล่านี้ถือได้ว่าเป็นทองคำล้ำค่าเลยก็ว่าได้ ราคาสูงมาก การเจริญเติบโตของมันจะช้า รอบตัดยาว เหล่าเศรษฐีต่างหากันให้ควัก จ่ายเท่าไหร่ก็ยอมเพราะไม้ตระกูลนี้มีค่าเป็นอย่างมาก นำไปทำอะไรได้หลายอย่างเช่น ปลูกบ้าน ทำเฟอร์นิเจอร์ เตียงนอน เป็นต้น ไม้ประเภทนี้เนื้อแน่น ลายสวย ยิ่งอายุไม้หลายปียิ่งสวยและราคาแพงไปตามอายุของมัน ไม้พวกนี้ยิ่งเก่ายิ่งเก็บ ราคาขึ้นกันเป็นว่าเล่น 

พันธุ์ไม้ 4กลุ่มนี้เป็นตัวอย่างของพืชเศรษฐกิจที่ควรค่าแก่การลงทุน ขึ้นอยู่กับว่า “คุณรับความเสี่ยงและอยากลงทุนในระดับไหน” ถ้าอยากกินกำไรมากๆในระยะยาว รอได้ไม่รีบ ก็ควรเลือกปลูกต้นไม้เศรษฐกิจกลุ่มที่ 4 แต่ถ้าคุณรีบอยากใช้เงินก็หันมาลองเล่นกลุ่มแรกดูน่าจะตอบโทย์คุณได้มากเลยทีเดียว

ความตึงเครียดเรื่องการค้าจีนและเมกา

นักลงทุนหลายฝ่ายมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเมื่อเห็นท่าทีที่เป็นในแง่ดี ขอความตึงเครียดเรื่องการแข่งขันทางการค้า ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศจีน เป็นสัญญาณที่ดีที่ตอนนี้เหมือนข้อตกลงการค้าทั้งสองฝ่ายดูเหมือนจะลงตัว

มีความเข้าใจของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและการเงิน ตลาดหุ้นมีการปรับตัวสูงขึ้นมีความกล้าลงทุนมากยิ่งขึ้น จากสงครามทางการค้าที่ผ่านมาระหว่างประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาที่ขัดแย้งกันมาอย่างต่อเนื่อง ถึงขั้นตั้งกำแพงภาษีนำเข้าสินค้าต่างๆ

การตั้งกำแพงภาษีส่งผลยังไงต่อการลงทุน

เมื่อสินค้าโดนภาษีและมีค่าใช้จ่ายที่แพงขึ้น ทำให้ผู้บริโภคหันไปซื้อสินค้าที่ประเภทเหมือนกันหรือคล้ายกัน แต่ราคาถูกกว่า ทำให้สินค้าที่นำเข้าขายได้ยากขึ้น นี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตั้งกำแพงภาษี อย่างไรก็ตามที่กล่าวไปว่า ตอนนี้มีความพยายามของหลายฝ่ายที่จะไกล่เกลี่ยให้สหรัฐและจีนทำสัญญากันอย่างลงตัว ก็เห็นสัญญาณที่ดีหลายครั้ง

อย่างที่รู้กันว่าตอนนี้ประเทศที่ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุดและมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อาจจะขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลกก็เป็นได้จากการค้า จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเช่น ปัญญาประดิษฐ์ มีการคาดการณ์ว่าปัญญาประดิษฐ์จะมาแย่งงานในปี 2522

การหางานจะทำได้ยากขึ้นเพราะมีสิ่งที่เรียกว่า AI เข้ามาทดแทนในส่วนนั้น ข้อดีของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นั่นก็คือ สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีความแม่นยำกว่ามนุษย์ ทำให้เราซึ่งเป็นแรงงานต้องไปพัฒนาสกิลทางด้านอื่นๆที่ไม่สามารถทดแทนได้ หรือสร้างสกิลขึ้นมา ตลาดแรงงานที่คิดว่าจะไม่ถูกทดแทนมนุษย์ตอนนี้ในระดับประเทศก็มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง เช่น การเขียนวรรณกรรมหรือข่าวแม้แต่การอ่านข่าว ก็มีการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมาทำงานอย่างต่อเนื่อง แม้แต่การเขียนเพลงหรือว่าลูกที่เรียกว่าต้องใช้อารมณ์ศิลปินยังถูก พัฒนาให้  AI ทำได้

ในอีกปี 2 ปีข้างหน้า ก่อนหน้านี้เราควรพัฒนาทางด้านต่างๆที่ไม่สามารถมีอะไรมาทดแทนได้

ยิ่งถ้าเป็นประเทศไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ พนักงานแรงงานเริ่มหาได้ยากหรือมีอัตราการจ้างที่ต่ำจึงทำให้ไม่ค่อยมีคนอยากจะทำ ในส่วนนี้จะถูกเข้ามาแทนที่ด้วยคอมพิวเตอร์

เราจึงต้องเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามจากสัญญาณที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้น หุ้นตัวที่มีความผันผวนน้อยที่สุด ก็คงจะเป็นทางด้านพลังงานเพราะว่ามีความมั่นใจทางด้านการลงทุนอยู่แล้ว หุ้นเหล่านี้จะให้ค่าตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุน 

หลังจากนี้เราควรติดตามข่าวสารเพราะมีความเป็นไปได้ว่าสนธิสัญญาที่เกิดขึ้นระหว่างสองประเทศนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะในระยะเวลาที่ไม่ไกลนี้ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของสหรัฐอเมริกายังเป็นที่แน่นอน ในการมองเรื่องการลงทุนจึงมีความเป็นไปได้ว่าไม่สามารถมองในระยะไกลได้มากนัก ณปัจจุบันแค่มองในระยะ 3-5 เดือนก็ถือว่าเป็นระยะที่ไกลมากแล้วรบกวนเตรียมตัวรับมืออยู่ตลอดเวลา 

การสื่อสารไม่รู้จบ

การแข่งขันที่สูงสำหรับค่ายโทรศัพท์ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงินหรือสีฟ้า

3 ค่ายยักษ์ใหญ่นี้กำลังแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องมีการลงทุนเม็ดเงินเป็นจำนวนมากในการโฆษณาเพื่อดึงดูดประชากรมาใช้สินค้าของตัวเองคงปฏิเสธไม่ได้ว่าค่ายที่ใหญ่ที่สุดณปัจจุบันนี้นั่นก็คือค่าย สีเขียว หลังจากการเปิดผลกำไรไปเมื่อปลายปีแสดงให้เห็นว่าการเจริญเติบโตของค่ายโทรศัพท์ต่างๆมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นธุรกิจที่ไม่มีวันตาย

ค่ายโทรศัพท์สำคัญยังไงกับความเป็นอยู่ของชาวไทย

หากย้อนกลับไปเมื่อสัก 30 ปี 40 ปีที่แล้วเราอาจจะนึกภาพการสื่อสารไม่ออกแต่ณตอนนั้นเขาเริ่มต้นการสื่อสารตั้งแต่เป็นเพจเจอร์ส่งข้อความกันเป็นตัวอักษรหรือย้อนกลับไปอีกอาจจะเป็นเพียงแค่การส่งจดหมายโทรเลขโทรสารเพียงเท่านั้นหลายวันกว่าจะได้คำตอบแต่ทุกวันนี้เราสามารถส่งไลน์ส่งอีเมลส่งข้อความต่างๆได้โดยที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงเสี้ยววินาทีในการส่ง

ทำไมความสามารถในการทำสิ่งเหล่านี้ถึงพัฒนาอย่างรวดเร็วแล้วเมื่อมีความรวดเร็วทางการติดต่อสื่อสารส่งผลยังไงต่อเศรษฐกิจ ทุกวันนี้ความรู้ทุกอย่างถูกส่งต่อกันด้วยการเผยแพร่งานวิจัยต่างๆบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยของที่ทำงานวิจัยนานๆ ที่น่าสนใจคือเมื่อก่อนหน้านี้การตีพิมพ์งานวิจัยจะถูกตีพิมพ์ผ่านหนังสือข่าวสารต่างๆหรือแม้แต่หนังสือพิมพ์และให้คนไปหาศึกษาเพิ่มเติมหรือหาอ่าน  3 ค่ายนี้มีการแข่งขันทางด้านราคาต่างๆเพื่อดึงดูดผู้ใช้งาน

บางครั้งก็ยกข้อดีในการ แสดงให้เห็นว่าเขาสามารถควบคุมได้ในทุกพื้นที่แม้แต่เป็นพื้นที่ทุรกันดาร ประโยชน์ที่เราได้รับคือเมื่อมีการแข่งขันกันในตลาดที่สูงทำให้มีการแข่งขันทางด้านราคาผู้ที่ได้ประโยชน์ก็คือผู้ใช้บริการต่างๆ

และเมื่อมีผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้นจะทำให้มีเม็ดเงินเข้าไปลงทุนในหน่วยงานนั้นๆและเกิดโครงการใหม่ๆที่พักนวัตกรรมเพราะต้องบอกก่อนเลยว่าทั้ง 3 ค่ายนี้ทำเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆทั้งนั้นเช่น

ในเมื่อปีก่อนก่อนมีความพยายามที่จะผลิตรถที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองซึ่งจริงๆแล้วในต่างประเทศมีใช้มาประมาณ 2 ปีได้แล้วแต่ณขณะนี้ในประเทศของเรามีความพยายามที่จะวิจัยสิ่งนี้ และสิ่งที่น่าภูมิใจที่สุดก็คือหนึ่งในค่ายนี้เรียกว่าเป็นธุรกิจที่ดีที่สุดเกือบที่สุดในโลกเป็นเพราะว่ามีการลงทุนจากชาวต่างชาติที่สูงไหมเงินที่สูงและมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เลข 1 สิ่งที่ต้องจับตามองหน้าก็คือมีความสนใจในการลงทุนด้าน Streaming ของทั้ง 3 ค่าย ถ้าถามค่าย มี Original Content ของตัวเองเพื่อสร้างความน่าดึงดูดสำหรับผู้ใช้ที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ มีการดึงหนังหรือซีรี่ส์เข้ามาอยู่ในระบบการซิงค์นี้แต่ยังไม่มีการเก็บค่าบริการ

แต่มีเงื่อนไขนั่นก็คือต้องใช้โทรศัพท์เครือข่ายนั้นๆเท่านั้น นี่เป็นการลงทุนทางที่น่าสนใจเพราะในตอนนี้การแข่งขัน  Streaming กำลังเข้มข้น โดยที่ค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง Apple Disney netflix กระโดดเข้ามาร่วมแข่งขันกันในตลาดนี้ในปีนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าจับตามองว่าทิศทางของทั้ง 3 ค่ายนี้จะไปในทิศทางไหนและจะแข่งขันในการสนามนี้ได้หรือไม่ พ่อไม่ว่าอะไรทั้ง 3 ค่ายนี้ก็เป็นผู้นำในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกประเทศ

การเลี้ยงไก่ชนเสริมรายได้

ในปัจจุบันนี้การเล่นไก่ชนหรือการเลี้ยงไก่ชนนั้นเริ่มเยอะกันอย่างมาก

ไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพหรือว่าตามต่างจังหวัดเดียวนี้นั้นแทบจะมีทุกจังหวัดเลย ก็ว่าได้ในการเลี้ยงไก่ชน ในแต่ละพื้นที่ การเลี้ยงไก่ชนเดียวนี้เริ่มมีการแพร่ขายกันอย่างมากขึ้น และเริ่มการขายนั้นก็สามารถขายตามทาง you tube  หรือทาโซเชี่ยวทาง facebook ต่างกันไป

การเลี้ยงไก่ชนเดียวนี้นั้นสามารถเลี้ยงและขายง่ายได้มากกว่าเมื่อก่อนเยอะ ยิ่งถ้าเล่นโซเชี่ยวด้วยแล้วนั้นสามารถโพสขายกันได้ง่าย เหมือนประมาว่าถ้าใครสนใจก็คุยกันซื้อขายกันเลย

การเลี้ยงไก่ชนนั้นเราต้องมีพื้นที่เหมือนกัน

แต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเรานั้นต้องการเลี้ยงไก่กี่ตัว  อย่างน้อยๆนั้นเราเลี้ยงไก่นั้นต้องเลี้ยงอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสองตัวเหมือนประมาณว่าเลี้ยงเอาไว้เป็นเพื่อนกัน ไก่จะได้ไม่เหงา  ในการเลี้ยงไก่นั้นไม่ใช่แค่ว่าให้ข้าวให้น้ำหรือว่าแค่เช็ดตัวไก่เรานั้นต้องทำตัวไก่อย่าเช่นเรานั้นต้องเอาไก่ออกมาเดินอาบแดดบ้างปล่อยเดินให้ยืดแข้งของไก่บ้าง 

ถ้าใครนั้นพื้นที่ในการเลี้ยงไก่นั้นเป็นอะไรดีงามอย่างมาก การเลี้ยงไก่ชนหรือว่าไก่ตีนั้นในการเลี้ยงเราต้องมีอายุของไก่ด้วยว่าไก่ตีนั้นต้องมีอายุขนาดไหนถึงจะดีหรือว่าขายไก่ตอนอายุไหน เพราะว่าการเลี้ยงไก่บางคนนั้นเขาก็ขายไก่ตั้งแต่อายุเดือนหนึ่งก็ขายได้ เพราะว่าราคานั้นไม่แรงมากแต่ก็ขายในราคาหลักพันเหมือนกัน  แล้วถ้ายิ่งไก่นั้นได้ผ่านการซ้อมหรือว่าการตีมานั้นราคาก็จะปรับสูงขึ้นเหมือนกันแล้วถ้าเรานั้นมีคลิปในการที่จะขายไก่ตัวนั้นด้วยคนที่ซื้อนั้นเขาจะตัดสินใจในการซื้ออย่างง่ายดาย ว่าต้องการสู้ราคานั้นเท่าไหร่ 

การเลี้ยงไก่ชนขายหรือว่าเพราะไก่ขายนั้นเสริมรายได้หรือว่าเป็นรายได้หลักก็ได้

เพราะว่าการขายไก่นั้นเป็นการขายแบบรายได้หลักเลยก็ว่าได้เพราะไก่ตั้งแต่อายุหนึ่งเดือนนั้นสามมารถขายได้ราคาตั้งแต่ 500 ขึ้นไป เพราะว่าขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ที่คนเล่น แล้วถ้าเรานั้นมีพ่อพันธุ์ที่ดีและเก่งเคยผ่านการตีมาอย่างโชคโชนนั้นยิ่งทำให้ราคานั้นแพงขึ้น

แต่ว่าด้วยแล้วนั้นก็ต้องมีแม่ไก่ที่สายพันธุ์ดีด้วยเหมือนกันไม่ใช่ง่าพ่อไก่นั้นดี แต่แม่ไก่นั้นนั้นไม่ดีเวลาที่คนซื้อไปนั้นถ้าเขาเอาไปเลี้ยงต่อบ่อนนั้นไม่เหมือนกับพ่อพันธุ์เขาก็จะไม่กลับมาซื้อไก่ที่เรานั้นขายแต่ถ้าตีดีเขานั้นอาจจะกลับมาซื้ออีกหรือว่าบอกต่อให้คนที่เล่นนั้นมาซื้อไก่ที่เรานั้นเพราะขายก็ได้  เป็นอีกรายได้ที่ดีหรือว่ารายได้เสริมก็ได้  

มหานครโตเกียวมีเมืองไหนให้เที่ยวบ้าง

จังหวัดคะนะงะวะ Kanagawa

จังหวัดรอบข้างใกล้ๆโตเกียว ที่ใกล้กันระดับที่เดินทางไม่ถึงชั่วโมง มีรถไฟหลายสายสามารถเดินทางไปถึงได้ ใช้เวลาเพียงแค่ 20-30 นาทีเท่านั้น คล้ายๆกับ กรุงเทพกับปทุมธานี หรือ นนทบุรีของไทย ที่ไม่ไกลกัน

แต่ว่าอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเมืองจะใกล้ๆกันแต่น้อยคนนักที่จะรู้จักจังหวัดคะนะงะวะได้ดีพอ อย่างไรก็ตามหากพูดถึงคะนะงะวะ คงนึกไม่ออกว่าจะไปเที่ยวที่ไหน แต่หากพูดถึงเมืองโยโกฮาม่า ซึ่งอยู่ในคะนะงะวะแล้วล่ะก็คงจะพอคุ้นหูมากขึ้น

โยโกฮาม่าเป็นเมืองหลวงของจังหวัดคะนะงะวะ อยู่ค่อนไปทางใต้ของโตเกียว เรามาสามารถไปเที่ยวแบบ one day trip ที่นี่ได้ เพราะเดินทางไปกลับไม่ถึง 2 ชั่วโมง สถานที่สำคัญที่อยากแนะนำให้ไปเที่ยวที่โยโกฮาม่าคือ

โยโกฮาม่าไชน่าทาวน์ ไชน่าทาวน์เป็นที่ๆเกือบทุกประเทศต้องมี แต่ไชน่าทาวน์ที่โยโกฮาม่า เป็นไชน่าทาวน์ที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มากที่สุดในญี่ปุ่น ฉะนั้นข้าวของ ร้านค้าต่างๆจะมีมากเป็นพิเศษ ให้เลือกดูเลือกเดินได้อย่างจุใจ

โยโกฮาม่า  คอสโมเวิลด์ คือสวนสนุกขนาดใหญ่ อลังการ ริมอ่าวโยโกฮาม่านั่นเอง ไม่ควรพลาด โดยเฉพาะสายบันเทิงชอบสนุกๆทุกท่าน

พิพิธภัณฑ์ราเม็งชินโยโกฮาม่า เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีราเม็งรสเด็ด 9 ร้านชั้นนำ จากทั่วประเทศ สายกินไม่ควรพลาด

พิพิธภัณฑ์บะหมี่ถ้วย มาม่า ไวไว cup noodle บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั้งหลาย ที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าประวัติความเป็นมาของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของญี่ปุ่น

อนุสรณ์สถานเรือนิปปอนมารุ เป็นพิพิธภัณฑ์เรือที่มีจุดเด่นคือเรือนิปปอนมารุ เป็นเรือเก่าแก่อายุกว่า 80 ปี สร้างขึ้นในปี 1930 สมัยก่อนใช้เป็นเรือฝึกหัดนายเรือของกองทัพญี่ปุ่น

อาคารโยโกฮาม่าแลนด์มาร์กทาวเวอร์ เป็นตึกสูง 396  เมตร ที่สามารถขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์เมืองโยโกฮาม่าได้ ที่ชั้น 69 เป็นตึกที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโยโกฮาม่า ซึ่งนอกจากชมวิวแล้วยังสามารถเดินต่อไปยังแลนด์มาร์กพลาซ่าที่อยู่ติดกันเพื่อช้อปปิ้งและกินอาหาร กับร้านอาหารมากมายในพลาซ่าได้อีกด้วย