การหาข้อบกพร่องในส่วนต่างๆจากการวางแผน

มีกิจการมากมายเกิดขึ้นในทุกวันนี้แต่สิ่งที่ยากและปัจจุบันก็คือการควบคุม ไม่ว่าจะเป็นในตัวบริษัทเองหรือเป็นในส่วนต่างๆที่ต้องดูแล โครงสร้างที่ชัดเจนจะทำให้มีการจัดการอย่างเป็นรูปแบบ ในส่วนนี้เองบริษัทเล็กๆควรจะมีการตั้งโครงสร้างที่มีการขยายในอนาคต

การพัฒนาสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้คนในองค์กรสามารถกำหนดจุดมุ่งหมายของตัวเองได้ ไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือว่า ในส่วนของเอกชนที่มีการจัดการในส่วนโครงการต่างๆหรืองานอุตสาหกรรมรวมทั้งบริษัทต่างๆ จำเป็นต้องมีการวางแผนในการทำโครงการเพื่อให้การปฏิบัติงานหรือโครงการต่างๆเป็นไปอย่างร่วงหรือมีแผนที่ชัดเจนในการดำเนินงาน เพราะการดำเนินงานแต่ละครั้งต้องใช้ทรัพยากรอย่างมากครับ

ไม่มีการวางแผนที่ชัดเจนในการทำโครงการ อาจจะทำให้สูญเสียผลประโยชน์หรือทรัพยากรอย่างสูญเปล่าซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าที่จะทำ เรานี่เองคือการนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือการวางแผนและกำหนดจุดมุ่งหมาย จุดมุ่งหมายจะนำไปสู่ปลายทางจากการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน ควบคุมการใช้ทรัพยากรต่างๆควบคุมบุคลากรต่างๆรวมถึงพัฒนาศักยภาพในการทำงาน องค์กรต่างๆ

ไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชนก็อาจจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันแต่ว่าวัฒนธรรมในการทำงานที่แตกต่างกัน ทรัพยากรเหล่านี้เองที่ถูกใช้ในการทำโครงการต่างๆจะต้องมีทีมบริหารที่มีความเหมาะสมและการวางแผนที่เหมาะสมเช่นเดียวกัน การมีทีมบริหารที่มีคุณภาพจะได้แผนที่มีคุณภาพอีกเช่นเดียวกันเพื่อวางแผนในการวางโครงสร้างต่างๆของโครงการหรือจะเป็นบริษัทในส่วนต่างๆ

เพื่อทำให้ง่ายต่อการดูแลและการควบคุมในส่วนเหล่านี้เองควรจะมีผู้ปฏิบัติงานหรือจะมีผู้ควบคุมงานเป็นหลักในการมองจุดบกพร่องของงานเพื่อพัฒนาต่อยอดสิ่งเหล่านั้น อย่างไรก็ตามหากมีผู้ที่ปฏิบัติงานแล้วเป็นจำนวนมากๆจำเป็นจะต้องมีหัวหน้างานซึ่งจะเป็นการนำความสามารถในการควบคุมคนกับการทำงานมาบวกกัน เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมานั่นคือการวางแผนในการทำงานของแผนกนั้นๆเพิ่มขึ้น

โดยเฉพาะหากมีหัวหน้างานก็จะสามารถกระตุ้นให้คนทำงานสามารถทำงานออกมาตามจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายสูงสุดของการทำงานได้ ทรัพยากรที่ใช้ก็สามารถดึงเอาศักยภาพในการใช้งานที่เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กรหากไม่มีการจัดสรรอย่างดีอาจจะทำให้องค์กรเหล่านั้น

สูญเสียผลประโยชน์หรือแม่จะต้องยกเลิกโครงการที่มีการผลิตหรือแผนกอื่นๆที่มีการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองและไม่สามารถควบคุมได้ การประเมินว่าแผนกนั้นจะมีศักยภาพมากพอในการทำงานก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการวางโครงสร้างต่างๆในการทำงานหากดูแล้วว่าแผนกไหนมีความบกพร่องและไม่สามารถแก้ไขได้ก็ควรจะยุบหรือยกเลิกแผนกนั้น

 

สนับสนุนโดย  gclub slot ทดลองเล่น