ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีของคนไทย

หลายคนคงให้คำถามว่าภาษีที่ถูกเก็บในแต่ละวันแต่ละปีแต่ละเดือนของรายได้ของเราหรือแม้จะเป็นรายได้ในปีเนี่ยภาษีเหล้านี้ไปอยู่ไหนกันหรือว่าเขาเอาไปใช้ทำอะไรกัน ภาษีของเราแบ่งเป็นหลายประเภททั้งภาษีรายได้บุคคลหรือแม้แต่จะเป็นสินค้าที่เราใช้อุปโภคบริโภคทุกวันนี้ทุกอย่างบวกภาษีรวมไปอยู่ในนั้น

ทั้งหมดแม้แต่น้ำที่อยู่ในเซเว่นมันก็บวกภาษีเข้าไปไว้ด้วย หรือตอนที่เราไปทำงานรับจ้างอะไรสักอย่างบริษัทก็ต้องหัก 3% เอาไว้ ภาษีที่ถูกเก็บไปนั้นทั้งหมดจะถูกนำไปพัฒนาประเทศแบ่งให้กับหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเพื่อไปดูแลส่วนต่างๆเช่นการสร้างถนน

เพื่อให้การสัญจรไปมาทั่วทั้งประเทศมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นหรือว่าภาษีบางส่วนก็ถูกนำไปดูแลผู้ที่อายุเยอะหรือไม่ก็เด็ก พัฒนาด้านการศึกษาให้เด็กที่อยู่ในประเทศไทยมีการศึกษาที่เท่าเทียมหรือสามารถแข่งขันกับระดับโลกได้ ด้านสุขภาพได้มีการใช้เงินหลายประเภททั้งแบ่งไปสู่โรงพยาบาลที่ดูแลผู้เจ็บป่วยหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

หรือแม้แต่การสร้างสวนสาธารณะที่ทำให้คนออกกำลังกายดูแลสุขภาพตัวเองก่อนที่ตัวเองจะเจ็บป่วย ภาษีที่นำไปดูแลหน่วยรักษาความปลอดภัยของประเทศหรือว่าทหารนั่นเองอันนี้ก็จะไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆหรือนำไปจ่ายให้กับ อาหารเป็นค่ารายได้ประจำปีและรายเดือนเป็นค่าอาหารในหน่วยงานต่างๆนั้น

การที่เราจ่ายภาษีให้กับประเทศนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรทำเพราะว่าภาษีนำกลับมาพัฒนาประเทศกบเหลา ภาษีที่เก็บได้ในแต่ละปีมากกว่า 300 ล้านบาทถือว่าเป็นตัวเลขเยอะมากๆ ภาษีส่วนใหญ่นำมาจากรายได้ของประชาชนนั้นจึงทำให้ประชาชนมีสิทธิ์ในการเลือกคนที่จะมาดูแลหรือคนที่จะอนุมัติเงินในส่วนนี้เพื่อไปพัฒนาส่วนต่างๆมีความตัดสินใจว่าเงินในส่วนนี้นำไปพัฒนา

ส่วนไหนจึงทำให้ประเทศเจริญได้มากที่สุด นโยบายที่ออกมาต่างๆต้องมีเงินในการขับเคลื่อนเพื่อให้นโยบายนั้นทำได้อย่างสำเร็จ แล้วยังมีประเด็นร้อนอีกมากมายที่เกี่ยวกับภาษีเช่นในปีนี้มีข่าวออกมาว่าจะมีการเรียกเก็บภาษีขึ้นและปรับโครงสร้างภาษีใหม่ทั้งหมดนั่นหมายความว่าประชาชนอย่างเราต้องมาจ่ายภาษีแพงขึ้น

กว่าแต่ก่อนเป็นจำนวนหนึ่งนั่นเพราะว่ารัฐมีความเห็นว่า ประชาชนชาวไทยมีศักยภาพมากพอในการเสียภาษีที่แพงกว่าปัจจุบันซึ่งจริงๆแล้วผมมองว่าในปัจจุบันเราก็เสียภาษีเยอะพอสมควรเมื่อเทียบกับค่าครองชีพที่ขึ้นแต่ละวันนั่นหมายถึงว่าถ้าขึ้นภาษีค่าครองชีพก็จะขึ้นมากกว่านี้อีกในปัจจุบันค่าครองชีพถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงอยู่ในของชีวิต

เพราะว่าหากครอบครัวไหนที่มีรายได้ค่อนข้างน้อยและค่าครองชีพที่สูงในปัจจุบันจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ข้างลำบากและถ้ามีการขึ้นภาษีมากกว่านี้อาจจะกระทบแรงงานและกระทบกับกลุ่มคนชั้นกลางอาจทำให้มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอีก

เพราะถ้ามีการขึ้นภาษีมากกว่านี้อาจจะทำให้เกิดความวุ่นวายจากการประท้วงหรือเรียกร้องให้ผลักนโยบายนี้ออกก็เป็นได้ สุดท้ายขอฝากถึงกลุ่มคนวัยทำงานนะปัจจุบันมีการลงทุนหลายทางที่สามารถนำมาหักกับค่าภาษีได้ค่าศึกษาทางด้านนี้ให้ดีๆเราอาจจะลดค่าภาษีได้เยอะเลยก็ว่าได้