ไปอีกหนึ่งสายการบิน

จากพิษภาวะไข้ไวรัสโควิด19 ที่ส่งผลกระทบไปทุกส่วนของโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็น วิถีการดำเนินชีวิต เศรษฐกิจ สุขภาพ ความเป็นอยู่ในการดำรงชีวิต ซึ่งทุกๆอย่างเหมือนเป็นวงจรสากลที่เชื่อมถึงต่อกันไป และทุกๆ ธุรกิจและอาชีพต่างได้รับผลกระทบกันหมด ไม่เว้นเกี่ยวกับธุรกิจการบินที่ก็มีผลกระทบไปด้วย

เนื่องจากมาตรการที่แต่ละประเทศห้ามมีการเดินทางออกจากประเทศจึงทำให้ธุรกิจสายการบินต่างๆ เริ่มมีผลกระทบ และด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆที่แต่ละสายการบินแบกรับภาระอยู่นั้น ไม่ว่าจะเป็นทั้งพนักงานภาคพื้น และพนักงานบนเครื่อง ค่าเช่าที่จอดเครื่องบิน ค่าเช่าเครื่องบิน และค่าบำรุงรักษาต่างๆอีกมากมายที่ทางสายการบินต้องรับผิดชอบ จึงทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นภาระที่ทางสายการบิน ต้องหาทางแก้ไขให้ได้

แต่หากสายาการบินใดมีสายป่านที่ยาวและแบกรับต้นทุนได้ก็ถือว่ารอด แต่ถ้าสายการบินไหน สายป่านไม่ยาวก็อาจจะทำให้ต้องมีการปิดตัวหรือต้องเลิกจ้างพนักงาน ดังเช่นล่าสุดสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ก็เป็นอีกหนึ่งสายการบินที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง จนล่าสุดได้ออกมาประกาศหยุดทำการบินชั่วคราว ทั้งเส้นทางบินในประเทศและเส้นทางบินต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม ไปจึงถึง 30 เมษายน ซึ่งทางผู้บริหารของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ นั้น ได้ออกมาอธิบายถึงเหตุผลว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้โควิด19 นั้น

ทำให้สายบินเกิดปัญหาการบริหารและการจัดการอย่างรุนแรง จึงขอหยุดทำการบินชั่วคราว และสำหรับผู้โดยสารที่ซื้อตัวเครื่องบินกับสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ไปแล้วนั้น และเดินทางในช่วงเวลาที่ทางสายการบินต้องหยุดบินชั่วคราว สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อเสนอที่ทางสายการบินเสนอให้ดังต่อไปนี้

หนึ่ง สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้

โดยที่ทางผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินที่ได้ทำการซื้อแล้วได้ เป็นจำนวนหนึ่งครั้ง และทางสายการบินจะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมและค่าส่วนต่างที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินการเดินทางในครั้งนี้ และสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่มีรหัสการจองเดียวกันเท่านั้น และการเปลี่ยนแปลงนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่ว่างในแต่ละเที่ยวบิน และการเปลี่ยนแปลงนั้นเปลี่ยนแปลงได้ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563 นี้เท่านั้น

สอง การเก็บวงเงินไว้ใช้

ซึ่งผู้โดยสารสามารถเก็บยอดการสำรองที่นั่งไว้ในบัญชี ของสายการบินเพื่อการสำรองครั้งต่อไปในเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งได้ ตามที่เงื่อนไขกำหนด และต้องยื่นเรื่องก่อนกำหนดวันเดินทางเดินและใช้วงเงินในระบบภายใน 180 วัน นับจากวันเดินทางเดิม

สาม การขอคืนเงิน

ซึ่งผู้โดยสารสามารถขอคืนเงินได้เต็มจำนวน