BOI เตรียมทีม วางแผนกลยุทธ์

  BOI เตรียมทีม วางแผนกลยุทธ์ หาทางรับมือการฟื้นตัวด้านเศรษฐกิจหากการระบาดของไวรัสโคโรนาสิ้นสุด 

                    ในขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านรัฐหรือทางด้านเอกชนกำลังถูกทางด้าน boi ระดมทีมงานเพื่อหาทางวางแผนกลยุทธ์พี่จะทำการฟื้นฟื้นฟู เกี่ยวกับเศรษฐกิจของไทยหลังจากที่การระบาดของไวรัสโคโรน่าสิ้นสุดลง  ในขณะนี้เอง

ได้มีการระดมกำลังกันมากกว่า 30 องค์กรที่จะมาประชุมปรึกษาหารือกันว่าถ้าหากในปีพศ. 2564 สามารถควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนาได้ย่อมน่าจะเกิดมีการลงทุนครั้งใหญ่จากผู้ประกอบการขึ้นและจะสามารถผลักดันการลงทุนนี้ให้เศรษฐกิจนั้นกลับมาดีขึ้นอย่างรวดเร็วได้อย่างไร 

         ข้อมูลนี้ถูกเปิดเผยมาจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  เนื่องจากว่าจะต้องมีการวางแผนงานเผื่อไว้ในอนาคตสถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคตนี้อาจจะกลับมาดีขึ้นอย่างรวดเร็วภายในปีหน้านี้ก็ได้ดังนั้นทางด้านคณะกรรมการการลงทุนจึงต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเอาไว้ก่อน

ว่าถ้าเกิดสถานการณ์การลงทุนมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นจะต้องมีมาตรการช่วยเสริมอย่างไรบ้างถึงจะสามารถทำให้การลงทุนในครั้งนั้นส่งเสริมให้เศรษฐกิจของไทยกับมาดีขึ้นและช่วยฟื้นฟูปัญหาด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างรวดเร็ว

        ด้วยปัญหาด้านเศรษฐกิจนั้นเป็นปัญหาระดับประเทศที่ไม่ใช่เฉพาะบริษัทใดบริษัทหนึ่งดังนั้นการคิดหาวิธีฟื้นฟูแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจนั้นจึงจำเป็นต้องมีการระดมกำลังสมองของผู้ที่มีความรู้ความสามารถทั้งภาครัฐรวมถึงภาคเอกชนมาช่วยกันคิดหาทางในการที่จะทำให้เศรษฐกิจของไทยนั้นกลับมาดีขึ้นดังนั้นในตอนนี้จึงได้มีการเชิญชวนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งหมดรวมกันแล้ว 30 แผ่นบริการเพื่อมาประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน  

       สาเหตุที่ทางด้านคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนมีแนวความคิดที่จะเตรียมตัวรับมือเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนหลังจากที่เศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวนั้นเนื่องจากว่า   ทางด้านboi  สถานการณ์ในตอนนี้ของทางด้านเศรษฐกิจของไทยนั้นมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นและเชื่อว่าในอีกไม่ช้านี้ถ้าหากรัฐบาลสามารถควบคุมเรื่องของการระบาดของไวรัสได้กลุ่มบริษัทต่างๆก็จะมีการลงทุนเพิ่มอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกเขาไม่ต้องการที่จะให้การลงทุนมีการชะงัก 

             จึงได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรับมือกับเหตุการณ์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเพื่อที่เมื่อมีการลงทุนขึ้นมาก็จะสามารถดำเนินการต่อไปได้โดย ทาง boi มีความเชื่อว่าตอนนี้ประเทศไทยมีความพร้อมอย่างมากที่จะรองรับเกี่ยวกับเรื่องของให้นักลงทุนชาวต่างชาติพากันมาลงทุนในประเทศไทย

             สำหรับเรื่องของการระดมการขอความร่วมมือในครั้งนี้จะมีการร่วมมือกันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเรื่องของการท่องเที่ยวรวมถึงการค้าระหว่างประเทศและการธนาคารและยังมีในเรื่องของทางด้านรัฐบาล  กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและโทรคมนาคมรวมถึงปิโตรเคมีโรงแรมต่างๆก็จะมาร่วมปรึกษาหารือร่วมกันในครั้งนี้นั่นเอง

 

สนับสนุนโดย.   ทางเข้า UFABET ภาษาไทย