คลังเก็บป้ายกำกับ: ธุรกิจและเศรษฐกิจ

การพัฒนาบุคคลร่วมกับเทคโนโลยีต่างๆ

ลักษณะของธุรกิจมากมายที่เกิดขึ้นณปัจจุบันมีการใช้ทรัพยากรบุคคลเป็นจำนวนมากที่นำมาพัฒนา เพื่อเสริมสร้างในการให้บริการใหม่ๆมากมายสร้างธุรกิจหรือความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นกับธุรกิจ มีบริษัทอะไรบริษัทที่ใช้บุคคลธรรมดาเพื่อดึงศักยภาพเหล่านั้นออกมาร่วมกับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นนำมาสร้างอาชีพใหม่ๆ

เพื่อสร้างรายได้ให้กับบุคคลนั้นๆมีเป็นจำนวนมากที่มีการทำการให้บริการอย่างอิสระ มีแอพพลิเคชั่นมากมายออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการทุกคนไม่ว่าจะเป็นความต้องการในการใช้บริการอย่างสะดวกสบายของผู้คน หรือแม้แต่จะเป็นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและยิ่งในช่วงเวลานะปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเป็นจำนวนมาก ผู้คนมากมายไม่มีความต้องการที่จะออกจากบ้าน

หรือต้องการไปร้านค้าและสถานที่ที่แออัดหรือรวบรวมผู้คนอยู่ในนั้นเยอะๆจึงจำเป็นต้องมีการคิดบริการหรือผลิตแอพพลิเคชั่นขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการทุกคน ที่มีความต้องการในการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยในปัจจุบัน การใช้บริการแก๊ปไบค์จึงถือว่าเป็นทางเลือกอย่างมากในการซื้อสินค้าหรืออาหารเข้าไปเพื่อดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบัน มนุษย์เราดำรงชีวิตด้วยการทานอาหาร

หากไม่สามารถออกจากบ้านได้ก็ไม่สามารถหาซื้อสิ่งที่มาช่วยให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ ในตัวหัวเมืองใหญ่ๆหรือแม้แต่จะเป็นในตัวกรุงเทพเองจึงมีให้บริการเก็บไว้เป็นจำนวนมากสิ่งที่ออกมาให้บริการเหล่านี้คือการช่วยให้คนสามารถสั่งของได้ หรือสั่งของจำเป็นรวมทั้งอาหารต่างๆให้ไปส่งนะจุดที่มีการกำหนดไว้ของลูกค้า

ซึ่งเรานี่เองคือการนำคนที่เป็นบุคคลธรรมดานำมาพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน หรือมอบความรู้ต่างๆให้ในการใช้เทคโนโลยีต่างๆร่วมกับอาชีพ สร้างอาชีพใหม่ขึ้นมาพร้อมกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของบุคคลนั้นให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมอเตอร์ไซค์ที่บุคคลเหล่านั้นมีอยู่แล้ว นำมาสร้างอาชีพใหม่ๆบริการส่งของหรือบริการส่งสินค้า รายได้โดยเฉลี่ยของแก๊สไว้ที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาโดยเฉลี่ยแล้ว 1 วัน

จะสร้างรายได้ประมาณ 1500 – 2500  ถือว่าเป็นจำนวนเงินที่เยอะมากๆเพราะว่าหากเทียบกันให้เห็นชัดๆก็คือเด็กจบใหม่ที่จบจากมหาลัยเข้ามาทำงานเงินเดือนสตาร์ทอยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทถึง 18,000 บาท

นี่คือความแตกต่างในการเลือกอาชีพในการทำงานและปัจจุบันมีทางเลือกมากมายในการสร้างอาชีพขึ้นมา โดยเฉพาะมีการผลิต Application หรือ platform ต่างๆขึ้นมาเพื่อสร้างงานให้กับผู้คนมากมายที่ต้องการจะเข้ามาเป็นผู้ให้บริการเพราะในปัจจุบันในแอพพลิเคชั่นต่างๆมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากแต่ยังขาดในการมีผู้ให้บริการเข้ามาทำงานกัน ในอนาคตเราอาจจะได้เห็นการเกิดขึ้นของธุรกิจใหม่ๆหรืออาชีพใหม่ๆเป็นจำนวนมากเพื่อตอบสนองความต้องการทุกคน

 

ขอบคุณ  ufabet  ที่ให้การสนับสนุน

การติดตามงานในโครงการต่างๆเพื่อบรรลุเป้าหมาย

การวางแผนในการทำโครงการต่างๆจึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของงานบริหารงานจัดการทั่วไปจะต้องมีกระบวนการต่างๆในการคิดวิเคราะห์สร้างจุดประสงค์ที่แน่นอนเพื่อกำหนดกลยุทธ์หรือวิธีการต่างๆ ในการจัดการกับปัญหาหรือเพิ่มโอกาสในการแข่งขันความสามารถของมนุษย์มีการพัฒนาอยู่ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพร่างกายหรือเป็นความคิดต่างๆ

จึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆที่มีการวางแผนเพื่อสร้างวัตถุประสงค์ต่างๆให้รู้กันภายในองค์กรหรือบริษัทของตัวเอง การจัดตั้งโครงการต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของผู้คนถือว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งรวมถึงว่าคนที่ทำงานในระบบปฏิบัติการหรือผู้ที่ทำงานเป็นชนชั้นแรงงานเองจะสามารถวางแผนการทำงานของตัวเองตามความเหมาะสมได้ ส่วนผู้บริหารเองที่สามารถวางแนวทางในการทำงานหรือว่าบุคลากรต่างๆให้ทำงานตามความเหมาะสมของตัวเองสามารถดำเนินโครงการไปในทิศทางที่เหมาะสมได้

ลดการดำเนินการที่มีความคลาดเคลื่อนหรือแม้แต่จะเป็นการซับซ้อนในการแจกจ่ายงานสิ่งนี้เองจึงเป็นเรื่องที่เหมาะสมอย่างมากหากมีการดำเนินการอย่างซับซ้อนจะทำให้สูญเสียทรัพยากรในการทำงาน การสูญเสียทรัพยากรในการทำงานอย่างสิ้นเปลืองนี้จะถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประโยชน์และเพิ่มความยากในการจัดสรรหรือการบริหารอย่างยิ่งในส่วนนี้เองจึงจำเป็นจะต้องจัดตั้งโครงสร้างของโครงการต่างๆ

ขึ้นมาเพื่อควบคุมการทำงานในส่วนนี้ การวางแผนในการดำเนินโครงการอย่างมีระบบสร้างการควบคุมงานและการติดตามงานสร้างความรับผิดชอบ รวมทั้งมีการเปรียบเทียบงานนำเสนองานอยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจให้คนทำงานมีการคิดวิเคราะห์หรือการนำเสนอสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลา ในส่วนของการทำงานควรมีแบบแผนอย่างชัดเจนเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและทุกคนสามารถรับรู้ได้เลยว่าจุดประสงค์และทิศทางในการทำงานณปัจจุบันไปในทิศทางใด

จึงมีความสำคัญในการวางแผน และกลยุทธ์ต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการกับนโยบายของเจ้าของบริษัท เพื่อลดผลกระทบในการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้การวางแผนที่ดีจะช่วยลดโอกาสในการสูญเสียทรัพยากรหรือแม้แต่จะเป็นโอกาสในการทำงานที่ผิดพลาดได้ อย่างไรก็ตามการติดตามงานที่มีการสั่งให้ทำจึงเป็นเรื่องที่เหมาะสมอย่างยิ่งเพราะในองค์กรแต่ละองค์กรมีผู้คนทำงานเป็นจำนวนมากมีหลายๆ

แผนกการจัดตั้งโครงการอย่างเหมาะสมหากไม่มีการติดตามงานอาจจะทำให้งานคลาดเคลื่อนและไม่ตรงตามเป้าหมายก็ได้ สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารผู้คนไปทั้งๆกับการคิดโครงการขึ้นมาเพื่อทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายหรือสามารถทำตามแผนต่างๆที่ได้วางไว้ได้

จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีการกำหนดกลยุทธ์และแผนการต่างๆสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่ทำงานอยู่และวางแผนให้ครอบคลุมกับการทำงานรวมถึงดำเนินงานตามแผนงานต่างๆหาผู้รับผิดชอบต่างๆและประสานงาน 

ไปอีกหนึ่งสายการบิน

จากพิษภาวะไข้ไวรัสโควิด19 ที่ส่งผลกระทบไปทุกส่วนของโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็น วิถีการดำเนินชีวิต เศรษฐกิจ สุขภาพ ความเป็นอยู่ในการดำรงชีวิต ซึ่งทุกๆอย่างเหมือนเป็นวงจรสากลที่เชื่อมถึงต่อกันไป และทุกๆ ธุรกิจและอาชีพต่างได้รับผลกระทบกันหมด ไม่เว้นเกี่ยวกับธุรกิจการบินที่ก็มีผลกระทบไปด้วย

เนื่องจากมาตรการที่แต่ละประเทศห้ามมีการเดินทางออกจากประเทศจึงทำให้ธุรกิจสายการบินต่างๆ เริ่มมีผลกระทบ และด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆที่แต่ละสายการบินแบกรับภาระอยู่นั้น ไม่ว่าจะเป็นทั้งพนักงานภาคพื้น และพนักงานบนเครื่อง ค่าเช่าที่จอดเครื่องบิน ค่าเช่าเครื่องบิน และค่าบำรุงรักษาต่างๆอีกมากมายที่ทางสายการบินต้องรับผิดชอบ จึงทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นภาระที่ทางสายการบิน ต้องหาทางแก้ไขให้ได้

แต่หากสายาการบินใดมีสายป่านที่ยาวและแบกรับต้นทุนได้ก็ถือว่ารอด แต่ถ้าสายการบินไหน สายป่านไม่ยาวก็อาจจะทำให้ต้องมีการปิดตัวหรือต้องเลิกจ้างพนักงาน ดังเช่นล่าสุดสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ก็เป็นอีกหนึ่งสายการบินที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง จนล่าสุดได้ออกมาประกาศหยุดทำการบินชั่วคราว ทั้งเส้นทางบินในประเทศและเส้นทางบินต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม ไปจึงถึง 30 เมษายน ซึ่งทางผู้บริหารของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ นั้น ได้ออกมาอธิบายถึงเหตุผลว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้โควิด19 นั้น

ทำให้สายบินเกิดปัญหาการบริหารและการจัดการอย่างรุนแรง จึงขอหยุดทำการบินชั่วคราว และสำหรับผู้โดยสารที่ซื้อตัวเครื่องบินกับสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ไปแล้วนั้น และเดินทางในช่วงเวลาที่ทางสายการบินต้องหยุดบินชั่วคราว สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อเสนอที่ทางสายการบินเสนอให้ดังต่อไปนี้

หนึ่ง สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้

โดยที่ทางผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินที่ได้ทำการซื้อแล้วได้ เป็นจำนวนหนึ่งครั้ง และทางสายการบินจะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมและค่าส่วนต่างที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินการเดินทางในครั้งนี้ และสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่มีรหัสการจองเดียวกันเท่านั้น และการเปลี่ยนแปลงนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่ว่างในแต่ละเที่ยวบิน และการเปลี่ยนแปลงนั้นเปลี่ยนแปลงได้ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563 นี้เท่านั้น

สอง การเก็บวงเงินไว้ใช้

ซึ่งผู้โดยสารสามารถเก็บยอดการสำรองที่นั่งไว้ในบัญชี ของสายการบินเพื่อการสำรองครั้งต่อไปในเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งได้ ตามที่เงื่อนไขกำหนด และต้องยื่นเรื่องก่อนกำหนดวันเดินทางเดินและใช้วงเงินในระบบภายใน 180 วัน นับจากวันเดินทางเดิม

สาม การขอคืนเงิน

ซึ่งผู้โดยสารสามารถขอคืนเงินได้เต็มจำนวน

การกำหนดขอบเขตของกลยุทธ์ระดับบริษัท

บริษัทต่างๆจำเป็นต้องมีการคิดกลยุทธ์ต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด หรือผู้ใช้งานอยู่เสมอธุรกิจเหล่านี้จะเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กร ที่กำหนดขอบเขตในการทำงานไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือรูปแบบองค์กร ในส่วนของบุคลากรเองก็ตามจะมีส่วนสำคัญในการช่วยให้องค์กรเหล่านี้พัฒนาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แล้วการกำหนดจุดกลยุทธ์ในการทำบริษัทเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อผู้บริหารหรือแม้แต่จะเป็นหน่วยงานทีมงานต่างๆที่เข้ามาร่วมกัน 

ในองค์กรเหล่านี้เองจะทำให้ตลอดจนบริษัทมีการพัฒนาหรือขยายศักยภาพในการทำงาน เพิ่มเติมในส่วนของบริษัทจะทำให้ผลิตภัณฑ์ตรงต่อความต้องการไม่ว่าจะเป็นทางด้านผู้บริโภค หรือตอบสนองความต้องการของในตัวบริษัทเองที่จะผลิตสินค้าและกำหนดขอบเขต การสร้างกลยุทธ์จึงเป็นส่วนสำคัญมากว่าจะกำหนดทิศทางในทิศทางไหนให้องค์กรเดินไปในทางนั้น ความสัมพันธ์ต่างๆขององค์กรก็ต้องมีการกำหนดขอบเขตเช่นเดียวกันเหล่านี้เองจึงเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการกำหนดกลยุทธ์ในการทำงานเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างลื่นไหลและมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา 

บางบริษัทที่มีการขยายตัวของธุรกิจเพิ่มมากขึ้นกระจายสู่ธุรกิจระดับเล็กหรือกระจายให้ขยายตัวมากขึ้น ส่วนสำคัญคือการวางกลยุทธ์ต่างๆที่ช่วยให้สร้างความได้เปรียบให้กับบริษัทนั้น บริษัทที่มองทิศทางแล้วว่าในอนาคตจะมีโอกาสในการเติบโตจะช่วยให้นักลงทุนมีการนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบหรือเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจให้เพิ่มการกระจายธุรกิจหรือการเพิ่มทุนในแต่ละสาขา การบริหารการจัดการจะต้องมีหลักเกณฑ์ในการบริหารที่ชัดเจน ในส่วนเหล่านี้จะต้องมีทีมงานที่ช่วยรวบรวมข้อมูลหรืองานวิจัยต่างๆเข้ามาวิเคราะห์ในส่วนของกลยุทธ์ 

การกำหนดกลยุทธ์และขอบเขตในการทำงานจะทำให้องค์กรกำหนดทิศทางอย่างเหมาะสม ว่าควรดำเนินกิจกรรมไปต่อหรือควรลดสัดส่วนในการทำธุรกิจในสวน ตลอดจนความสัมพันธ์ของธุรกิจคู่ค้าเองก็ตาม พี่จะมีผลต่อสายงานผลิตหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำอยู่ ในกลุ่มของลูกค้าก็มีส่วนเพิ่มให้ช่วยในการดำเนินธุรกิจหรือออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพราะได้ตัวนี้เอง ลูกค้าจะเป็นคนที่บอกจุดมุ่งหมายและความต้องการของตัวลูกค้าเองเพื่อช่วยให้ปัญหาในการทำงานลดน้อยลง หรือลดความเสี่ยงในการทำงานลง

การดำเนินทิศทางที่ผิดจะทำให้ในส่วนนี้บริษัทอาจเกิดความเสียหาย จึงจำเป็นต้องมีการคิดวิเคราะห์หากลยุทธ์ต่างๆในการทำงานหาจุดมุ่งหมายในองค์กรนั้น แล้วสร้างกลยุทธ์ของบริษัทที่เกี่ยวกับสายงานผลิตหรือสายการทำงานบริษัทที่เพิ่มขยายทุนอยู่ตลอดเวลา และกระจายความเสี่ยงของบริษัทไปในส่วนต่างๆหามุมมองหรือทิศทางใหม่ๆอยู่เสมอ

นี่เองจึงเป็นข้อสำคัญว่าทำไมบริษัทต่างๆ จำเป็นต้องมีการคิดค้นหรือสร้างแผนงานต่างๆตามข้อมูลที่ได้ศึกษาและหาคำตอบเพื่อกระจายความเสี่ยงและพัฒนาบริษัทอย่างมีความมั่นคงและสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน แล้วตัวบุคลากรในบริษัทเองเพื่อการเจริญเติบโตของบริษัท

การทำธุรกิจออนไลน์

การทำธุรกิจออนไลน์คือการทำงานผ่านคอมพิวเตอร์

โดยจะติดต่อกันได้ตามช่องทางที่เราโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ไปเช่น เฟสบุ๊ค  ไอจีหรือเว็บไซต์ส่วนตัว ส่วนใหญ่ก็จะทำผ่านช่องทางนี้กันสำหรับนักธุรกิจออนไลน์ แถมยังทำงานกันเป็นระบบตั้งเรื่องการวางแผนหรือการคิดผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะนำมาขายให้สาวนักช็อปออนไลน์อย่างแรกเลยเราควรศึกษาทางด้านสินค้าและบริการที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้กันเราจะได้เจาะกลุ่มเป้าหมายถูกและถ้าประสบความสำเร็จผู้คนที่ชอบใช้บริการสินค้าออนไลน์ก็จะสามารถเห็นสินค้าหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์ของเราเมื่ออยู่ในสายตาแล้ว

เราก็ต้องพัฒนาระบบการทำงานให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะจะได้มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการจะได้เกิดความประทับใจในสินค้าของเราและถ้ายอดขายหรือกำไรดีเราก็สามารถขยายธุรกิจให้เป็นวงกว้างได้โดยการคิดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาให้ลูกค้าได้เกิดความแปลกใหม่ในการมาใช้บริการสินค้าของเรา

นอกจากนี้เราไปสามารถต่อยอดทางตลาดโลกได้และหาเครือข่ายของเราเองและในปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาททางโลกในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นเราจึงต้องคิดค้นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่เพื่อให้ทันยุคสมัยและต้องพัฒนาระบบเครือข่ายของเราให้ตามทันเทคโนโลยีด้วยเราจะได้เจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคตอาจจะมีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่นิยมในตลาดโลกบ้างนั่นถือว่าประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจออนไลน์เพียงผ่านคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวเลยการทำธุรกิจออนไลน์เหมือนจะยาก

แต่ถ้าหากคุณมีความตั้งใจที่จะทำจริงๆการวางแผนการทำงานของคุณถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆว่าจะได้กำไรหรือขาดทุนถ้าผลิตสินค้าชิ้นนี้ออกไปให้มองไปถึงในอนาคตและวิเคราะห์สิ่งที่คุณจะนำมาขายว่าตอบโจทย์คนในยุคปัจจุบันนี้ไหมเหมือนเป็นการเจาะกลุ่มเป้าหมายคนที่นิยมสินค้าแบบที่คุณจะผลิตออกมาแต่การทำธุรกิจออนไลน์แบบนี้ก็สะดวกสบายอย่างมากทั้งให้บริการและผู้ใช้บริการทำได้ง่ายๆ

เพียงแค่คุณมีโทรศัพท์มือถือก็สามารถรู้ข่าวสารข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเราแล้วทุกคนสามารถช็อปได้ง่ายๆเพียงแค่กดปลายนิ้วแถมยังมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านคุณอีกด้วยในโลกปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็สะดวกสบายต่อการดำลงชีวิตไปหมดซะทุกอย่างแต่จะให้ดีกว่านี้คุณควรสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ตัวเองด้วยเพียงแค่มีคอมพิวเตอร์หนึ่งตัวกับเงินลงทุนหนึ่งก้อนคุณก็สามารเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ได้แล้วไม่มีอะไรง่ายไปกว่านี้และถ้าหากคุณมีการวางแผนที่ดีการนำเสนอสินค้าของคุณอาจจะเป็นเป้าหมายของผู้ที่ชอบใช้บริการก็ได้

ความตึงเครียดเรื่องการค้าจีนและเมกา

นักลงทุนหลายฝ่ายมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเมื่อเห็นท่าทีที่เป็นในแง่ดี ขอความตึงเครียดเรื่องการแข่งขันทางการค้า ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศจีน เป็นสัญญาณที่ดีที่ตอนนี้เหมือนข้อตกลงการค้าทั้งสองฝ่ายดูเหมือนจะลงตัว

มีความเข้าใจของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและการเงิน ตลาดหุ้นมีการปรับตัวสูงขึ้นมีความกล้าลงทุนมากยิ่งขึ้น จากสงครามทางการค้าที่ผ่านมาระหว่างประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาที่ขัดแย้งกันมาอย่างต่อเนื่อง ถึงขั้นตั้งกำแพงภาษีนำเข้าสินค้าต่างๆ

การตั้งกำแพงภาษีส่งผลยังไงต่อการลงทุน

เมื่อสินค้าโดนภาษีและมีค่าใช้จ่ายที่แพงขึ้น ทำให้ผู้บริโภคหันไปซื้อสินค้าที่ประเภทเหมือนกันหรือคล้ายกัน แต่ราคาถูกกว่า ทำให้สินค้าที่นำเข้าขายได้ยากขึ้น นี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตั้งกำแพงภาษี อย่างไรก็ตามที่กล่าวไปว่า ตอนนี้มีความพยายามของหลายฝ่ายที่จะไกล่เกลี่ยให้สหรัฐและจีนทำสัญญากันอย่างลงตัว ก็เห็นสัญญาณที่ดีหลายครั้ง

อย่างที่รู้กันว่าตอนนี้ประเทศที่ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุดและมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อาจจะขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลกก็เป็นได้จากการค้า จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเช่น ปัญญาประดิษฐ์ มีการคาดการณ์ว่าปัญญาประดิษฐ์จะมาแย่งงานในปี 2522

การหางานจะทำได้ยากขึ้นเพราะมีสิ่งที่เรียกว่า AI เข้ามาทดแทนในส่วนนั้น ข้อดีของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นั่นก็คือ สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีความแม่นยำกว่ามนุษย์ ทำให้เราซึ่งเป็นแรงงานต้องไปพัฒนาสกิลทางด้านอื่นๆที่ไม่สามารถทดแทนได้ หรือสร้างสกิลขึ้นมา ตลาดแรงงานที่คิดว่าจะไม่ถูกทดแทนมนุษย์ตอนนี้ในระดับประเทศก็มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง เช่น การเขียนวรรณกรรมหรือข่าวแม้แต่การอ่านข่าว ก็มีการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมาทำงานอย่างต่อเนื่อง แม้แต่การเขียนเพลงหรือว่าลูกที่เรียกว่าต้องใช้อารมณ์ศิลปินยังถูก พัฒนาให้  AI ทำได้

ในอีกปี 2 ปีข้างหน้า ก่อนหน้านี้เราควรพัฒนาทางด้านต่างๆที่ไม่สามารถมีอะไรมาทดแทนได้

ยิ่งถ้าเป็นประเทศไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ พนักงานแรงงานเริ่มหาได้ยากหรือมีอัตราการจ้างที่ต่ำจึงทำให้ไม่ค่อยมีคนอยากจะทำ ในส่วนนี้จะถูกเข้ามาแทนที่ด้วยคอมพิวเตอร์

เราจึงต้องเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามจากสัญญาณที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้น หุ้นตัวที่มีความผันผวนน้อยที่สุด ก็คงจะเป็นทางด้านพลังงานเพราะว่ามีความมั่นใจทางด้านการลงทุนอยู่แล้ว หุ้นเหล่านี้จะให้ค่าตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุน 

หลังจากนี้เราควรติดตามข่าวสารเพราะมีความเป็นไปได้ว่าสนธิสัญญาที่เกิดขึ้นระหว่างสองประเทศนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะในระยะเวลาที่ไม่ไกลนี้ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของสหรัฐอเมริกายังเป็นที่แน่นอน ในการมองเรื่องการลงทุนจึงมีความเป็นไปได้ว่าไม่สามารถมองในระยะไกลได้มากนัก ณปัจจุบันแค่มองในระยะ 3-5 เดือนก็ถือว่าเป็นระยะที่ไกลมากแล้วรบกวนเตรียมตัวรับมืออยู่ตลอดเวลา