คลังเก็บป้ายกำกับ: โอกาสท่องเที่ยวไทย

โอกาสท่องเที่ยวไทย กับ โครงการรถไฟจีนลาว

โดย 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ eec นอกจากจะมุ่งยกระดับอุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 แล้วภาคบริการเอง ก็ถูกให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน 

อย่างเช่นภาคการท่องเที่ยวในกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแม้ขณะนี้ที่เรากำลังเจอผลกระทบกับไวรัส covid-19 ที่ส่งผลโดยตรงกับการท่องเที่ยว 

แต่ถ้าหากสถานการณ์ดีขึ้นเราสามารถกลับมาเดินทาง ได้อย่างปกติหลายฝ่ายเชื่อว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยจะกลับมาโดดเด่นอีกครั้ง ประกอบกับประเทศเพื่อนบ้านของเรา อย่างสปปลาวและจีน ได้เปิดตัวโครงการรถไฟจีนลาว 

ซึ่งในอนาคตมีแผนที่จะเชื่อมโยงการเดินทางมายังประเทศไทยด้วย ปัจจัยนี้จะส่งผลในแง่ของโอกาสด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้อย่างไรบ้างกว่า 2 เดือนแล้วที่รถไฟจีนลาวเปิดให้บริการ 

แต่ด้วยสถานการณ์ covid 19 ทำให้การขนส่งผู้โดยสารข้ามแดนระหว่าง 2 ประเทศไม่สามารถเปิดให้บริการได้มีเพียงการขนส่งสินค้าเท่านั้นที่มีการข้ามพรมแดนได้

โดยข้อมูลวันที่ 30 มกราคม 2565 พบว่า นับตั้งแต่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 รถไฟสายนี้มีการขนส่งสินค้ากว่า 5 แสนตัน 

ในจำนวนดังกล่าวเป็นสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ 1แสนตันส่วนการขนส่งผู้โดยสารภายในประเทศนัทมีมากกว่า 1 ล้านคน ซึ่งเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามลำดับ ทางการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารและอย่างที่ทราบกันดีรถไฟจีนลาว 

ซึ่งได้เป็นยุทธศาสตร์ของ 2 ประเทศ คือโครงการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางหรือ b r i ของรัฐบาลจีนซึ่งเป็นเส้นทางส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายคุนหมิง สิงคโปร์กับยุทธศาสตร์สิงคโปร์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของสปปลาวที่ต้องการจะผลิกจากประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเลศูนย์กลางการเชื่อมโยงการขนส่งทางบก 

ในภูมิภาคโดยโครงการรถไฟจีนลาว มีความยาว 1035 กิโลเมตร เป็นเส้นทางในประเทศจีนกว่า 600 กิโลเมตร และในสปปลาวอีก 414 กิโลเมตร ดังนั้นโครงการรถไฟจีนลาว 

จึงเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจเพราะไม่เพียงแค่ด้านการขนส่งแต่ยังรวมไปถึงการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและนอกจากจีนและสปปลาวจะได้รับประโยชน์แล้วยังเป็นโอกาสและความท้าทายของประเทศไทยเนื่องจากตามยุทธศาสตร์รถไฟจีนลาวสายนี้จะเชื่อมโยงโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯหนองคายความเร็วสูง และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ eec 

ซึ่งก็จะก่อให้เกิดการเชื่อมโยงกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบบไร้รอยต่ออีกด้วย โดยปัจจุบันมิติทางการค้า ใครสามารถเชื่อมต่อเส้นทางไปยังรถไฟจีนลาว 

เพื่อส่งออกสินค้าไทยไปจีนผ่านท่าบกท่านาแล้งซึ่งเป็นท่าเรือบกที่สามารถขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์จากไทยไปยังลาวและจีนและจากจีนมาลาวและไทย

รวมถึงการส่งต่อไปยังประเทศที่ 4 โดยผ่านประเทศไทย สำหรับท่าบกท่านาแล้งดังกล่าวยังช่วยปลดล็อคสปปลาวจากประเทศไม่มีทางออกสู่ทะเลมาสู่ประเทศเชื่อมโยงภูมิภาค

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย  UFABET เว็บตรง